CHUNG CƯ TECCO TOWER THAM LƯƠNG

Tổng quan CHUNG CƯ TECCO TOWER THAM LƯƠNG

SỐ : 287 PHAN VĂN HỚN, TÂN THỚI NHẤT, QUẬN 12 TP HCM BAO GỒM 03 BLOCK CAO 15 TẦNG HƠN 1200 CĂN HỘ

Chủ đầu tư CHUNG CƯ TECCO TOWER THAM LƯƠNG

Tính lãi vay mua nhà CHUNG CƯ TECCO TOWER THAM LƯƠNG

Số tiền vay

VNĐ

Thời gian tiền vay

Năm

Lãi suất vay

%/năm

Loại hình vay

Tổng số tiền lãi phải trả

500.000.000 đ

Tổng số tiền phải trả

5.000.000.000 đ

Số kỳ trả Dư nợ đầu kỳ (VND) Gốc phải trả (VND) Lãi phải trả (VND) Gốc + Lãi(VND)
Tổng 0 0

    Form đăng ký tư vấn

    Vui lòng nhập vào form dưới đây, mọi thông tin cá nhân của quý khách sẽ chỉ phục vụ việc liên lạc tư vấn, không sử dụng vào mục đích khác