CHUNG CƯ : FLIX HOME SỐ 44 NGUYỄN VĂN DUNG

Tổng quan CHUNG CƯ : FLIX HOME SỐ 44 NGUYỄN VĂN DUNG

  1. GỒM: 01 BLOCK CAO HƠN 20 TẦNG , HƠN 350 CĂN HỘ

Chủ đầu tư CHUNG CƯ : FLIX HOME SỐ 44 NGUYỄN VĂN DUNG

Tính lãi vay mua nhà CHUNG CƯ : FLIX HOME SỐ 44 NGUYỄN VĂN DUNG

Số tiền vay

VNĐ

Thời gian tiền vay

Năm

Lãi suất vay

%/năm

Loại hình vay

Tổng số tiền lãi phải trả

500.000.000 đ

Tổng số tiền phải trả

5.000.000.000 đ

Số kỳ trả Dư nợ đầu kỳ (VND) Gốc phải trả (VND) Lãi phải trả (VND) Gốc + Lãi(VND)
Tổng 0 0

    Form đăng ký tư vấn

    Vui lòng nhập vào form dưới đây, mọi thông tin cá nhân của quý khách sẽ chỉ phục vụ việc liên lạc tư vấn, không sử dụng vào mục đích khác