CHUNG CƯ PHÚ THẠNH

Tổng quan CHUNG CƯ PHÚ THẠNH

SỐ 53 NGUYỄN SƠN PHƯỜNG PHÚ THẠNH QUẬNU TÂN PHÚ: CAO 20 TẦNG ,TIÊN ÍCH HỒ BƠI, SIÊU THỊ , HƠN 900 CĂN HỘ

CHUNG CƯ PHÚ THẠNH: SỐ 53 NGUYỄN SƠN PHƯỜNG PHÚ THẠNH, QUẬN TÂN PHÚ: CAO 20 TẦNG ,TIÊN ÍCH HỒ BƠI, SIÊU THỊ , HƠN 900 CĂN HỘ

Chủ đầu tư CHUNG CƯ PHÚ THẠNH

Tính lãi vay mua nhà CHUNG CƯ PHÚ THẠNH

Số tiền vay

VNĐ

Thời gian tiền vay

Năm

Lãi suất vay

%/năm

Loại hình vay

Tổng số tiền lãi phải trả

500.000.000 đ

Tổng số tiền phải trả

5.000.000.000 đ

Số kỳ trả Dư nợ đầu kỳ (VND) Gốc phải trả (VND) Lãi phải trả (VND) Gốc + Lãi(VND)
Tổng 0 0

    Form đăng ký tư vấn

    Vui lòng nhập vào form dưới đây, mọi thông tin cá nhân của quý khách sẽ chỉ phục vụ việc liên lạc tư vấn, không sử dụng vào mục đích khác