CHUNG CƯ : CAO ỐC THÁI AN PHƯỜNG TRUNG MỸ TÂY QUẬN 12 TP HCM

Tổng quan CHUNG CƯ : CAO ỐC THÁI AN PHƯỜNG TRUNG MỸ TÂY QUẬN 12 TP HCM

QUY MÔ : CAO 20 TẦNG HƠN 200 CĂN HỘ

CHUNG CƯ : CAO ỐC THÁI AN PHƯỜNG TRUNG MỸ TÂY QUẬN 12 TPHCM

QUY MÔ : CAO 20 TẦNG HƠN 200 CĂN HỘ

Chủ đầu tư CHUNG CƯ : CAO ỐC THÁI AN PHƯỜNG TRUNG MỸ TÂY QUẬN 12 TP HCM

Tính lãi vay mua nhà CHUNG CƯ : CAO ỐC THÁI AN PHƯỜNG TRUNG MỸ TÂY QUẬN 12 TP HCM

Số tiền vay

VNĐ

Thời gian tiền vay

Năm

Lãi suất vay

%/năm

Loại hình vay

Tổng số tiền lãi phải trả

500.000.000 đ

Tổng số tiền phải trả

5.000.000.000 đ

Số kỳ trả Dư nợ đầu kỳ (VND) Gốc phải trả (VND) Lãi phải trả (VND) Gốc + Lãi(VND)
Tổng 0 0

    Form đăng ký tư vấn

    Vui lòng nhập vào form dưới đây, mọi thông tin cá nhân của quý khách sẽ chỉ phục vụ việc liên lạc tư vấn, không sử dụng vào mục đích khác